Obiectivul general al proiectului constă în creșterea șanselor de angajare pentru 360 persoane – șomeri, persoane inactive, persoane de etnie roma, din mediul urban sau rural, din regiunile Nord Est (județele Iași, Vaslui, Botoșani) sau Nord Vest (județele Maramureș, Bistrița - Năsăud, Sălaj), beneficiari ai serviciilor integrate si personalizate de ocupare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:


Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toti